Røyk og sukker avhengighet

Avhengighet av alkohol, røyk, snus, narkotika eller sukker. 

Mange plages med at de er blitt avhengige av stimuli som alkohol, røyk, snus, narkotika eller sukker.

En konsultasjon omfatter en samtale med deg med vekt på helsetilstand og avhengighet i dag, tidligere plager og kartlegging av ustabiliteter i helsen. I tillegg til dette, går vi nøye gjennom hverdagen i forhold til måltider, livsstil og andre elementer. Ofte kan en energibehandling være nyttig for å kartlegge eventuelle ubalanser i kroppen.

Mitt mål er en helseforandring til en gradvis ny livsstil som er tilpasset hver enkelt person, familie eller gruppe ut ifra vilje, motivasjon og muligheter.